8 weken muziekcursus

Nahet succes van eerdere korte introductiecursussen, heeft het Show- enJachthoornkorps Kudelstaart besloten om dit weer te doen. Bij dezeintroductiecursus worden de grondbeginselen van de muziek bijgebracht in 8weken. Deze cursus is speciaal ontworpen voor kinderen tussen de 5 en 9 jaar,die meer willen weten over muziek zonder zich direct vast te leggen aan een specifiekmuziekinstrument. Tijdens deze cursus zal elke week een ander thema centraalstaan.  

 

Decursus begint met de vraag, wat is muziek? Hoe kan muziek gemaakt worden? Ervolgt een introductie over verschillende muziekinstrumenten en muziekstijlen.Hoe speel je een bepaalde muziekstijl?

 

Natuurlijkmoet de theorie uitgeprobeerd worden in de praktijk. Door de velemuziekinstrumenten van het Show- en Jachthoornkorps is dit mogelijk.Iedereen zal elk muziekinstrument proberen voor verschillende muziekstijlen.

 

Naastde essentie van muziek wordt er een basis gegeven voor het notenschrift.Hiervoor wordt theorie gebruikt die speciaal voor kinderen is ontworpen. Zo kanuw kind voor het basisnotenschrift beantwoorden wanneer er een noot gespeeldmoet worden, welke toonhoogte dit is, en welke sterkte dit gespeeld dient teworden. Een mooie basis voor de verdere muziekontwikkeling.

 

Aanhet einde van deze cursus kan uw kind beantwoorden of hij of zij muziek leukvindt. En als u kind aangeeft muziek leuk te vinden, op wat voor instrument ditdan is. Natuurlijk hopen wij van het Show- en Jachthoornkorps dan, dat uw kindwellicht bij ons korps verder muziekles zou willen krijgen. De mogelijkhedenhiervan zullen aan het eind van de muziekcursus toegelicht worden.

 

Dezecursus begint op woensdag 25 april.Elke woensdagmiddag zal er muziekles zijn van half 2 tot half 3. De muziekleszal plaatsvinden in het clubgebouw van het Show- en Jachthoornkorps Kudelstaartaan de Billderdammerweg 116 te Kudelstaart.

 

Alsu uw kind wilt aanmelden kan dit via ons contractformulier invullen bij hetkopje “contact” en anders kunt u mailen naar info@showjachthoornkorps.com, in beide gevallen t.a.v.René Buskermolen. Mocht u nog vragen hebben over de cursus kunt u dezelfdecontactwijzen aanhouden.

 

Bentu geïnteresseerd in muziek maar bent je ouder dan 9 jaar? Dan ben je natuurlijkook van harte welkom. In dit geval zullen wij eerst een afspraak maken om tekijken of je een keuze voor een muziekinstrument hebt gemaakt. Zo niet, dan kandezelfde cursus wat kleinschalig aangeboden worden zodat iedereen de kanskrijgt om muziekinstrument te kiezen.